Hvad er karate?

Karate stammer fra Okinawa, og betyder “tom hånd” – “Kara” betyder “tom, “te” betyder “hånd”.

Hvad er karate?

Karate stammer fra Okinawa, og betyder “tom hånd” – “Kara” betyder “tom, “te” betyder “hånd”. Hvis man går helt tilbage til begyndelsen, opstod kampformen da den buddhistiske munk Bodhi-Dharma drog fra Indien til Kina, da han ville udbrede et budskab om “zen”.

De munke, han mødte, var dog rigtig dårlig fysisk form, og ofte var de udsat for røverier og overfald. Derfor sammensatte han en række øvelser, der skulle styrke munkene både fysisk og mentalt, og gøre dem i stand til at forsvare sig over for deres fjender.

 

Kubudo

Kobudo betyder frit oversat ”gammel kampkunst” og har historisk været en naturligt integreret del af karate tilbage på Okinawa. Mange moderne stilarter har helt lagt Kobudo på hylden, mens andre mere traditionelle stilarter stadig holder kobudo-træningen højt. Våbnene vi træner med er bo, sai, nunchaku, tonfa og kama. En generel misforståelse er, at kobudo-våben er lavet ud af forhåndenværende landbrugsredskaber. Det er en skrøne eller i hvert fald en misforståelse, da de altid har været tænkt som våben og har et historisk sammenfald med mange kung-fu-våben.

Vil du have en gratis prøvetime? Kontakt os i dag.

Stilarter indenfor karate

Der findes mange forskellige stilarter inden for kampsporten, vi kalder for karate. I klubben udøver vi den stilart, der hedder Okinawa Shuri-ryu.

Denne stilart blev udviklet af en amerikaner ved navn Robert Trias – også kaldet Grandmaster – og var dermed den første til at undervise i denne stil i USA. Hans viden og stilart er senere kommet til Danmark ved hjælp af Vitus Bilking, der har titlen Kyoshi. Han grundlagde stilarten her i landet, og det gjorde han ikke hvilket som helst sted; han grundlagde stilarten i Esbjerg.

I Okinawan Shuri-ryu træner man, udover stød, slag, parader og spark, også ledlåse, fejninger, kast og kobudo (kobudo er orientalske våben). Derudover træner man mange forskellige korte stød-slag kombinationer i form af ippons, taezus, kihons og sen-te bevægelser.

Der trænes også længere kombinationer – disse kaldes for kata. Dem træner man både med og uden modstandere.

Hvad er karate 

Vi starter historien omkring år 500 efter Kristus, hvor den buddhistiske munk Bohdi-Dharma drog fra Indien til Kina over Himalaya-bjergene, for at sprede Zen-buddhismen. Det skulle senere vise sig, at denne mission startede udviklingen af det vi i dag kalder karate.

Ordet Karate er sammensat af 2 ord, nemlig tom kara og te, som betyder hånd, altså man kan oversætte karate-do, til den tomme hånds vej.

Bohdi-Dharma, som også blev kaldt Taisi Daruma eller den hvide Buddha, ville videregive læren om Zen, men de lokale munke som han opsøgte i Shaolin klosteret i Hanon provinsen var i meget dårlig fysisk forfatning.

For at munkene kunne lære om Zen, måtte Bohhdi-Dahrma først underlægge dem en meget hård fysisk disciplin, fortsættes…

 

 

 

Derfor skal du starte til karate 

Karate er effektivt selvforsvar der giver udøveren evnen til hurtigt og effektivt reagere og farsvare sig hvis det måtte blive nødvendig. Med karate i værktøjskassen er du klar til at forsvare dig selv og din familie hvis behovet skulle opstå.

Fysisk kommer du helt i top

Til Fysisk træning, er er karate unikt, det giver både styrke og smidighed, det giver udoholdenhed og eksplosivitet, og vi træner alle kroppens muskler dynamisk, hvilket giver en meget sundhed og alsidighed.

Individuel træning i teamwork

Individuelt fokus,  I karaten er det den enkelte elevs udvikling og mål der tages udgangspunkt i, hvis man i perioder ønsker at træne mod mål som konkurrence, vægttab, sundhed eller graduering, så er det noget vi har kultur for at støtte op om. Team spirit,

Træneren på tilrettelægger træningen med fokus på den enkelte, samtidig har vi en god hold ånd, holdet støtter den individuelle udvikling og hinanden i at nå hvert mål.

…fortsat

For der igennem at styrke deres psyke og sind. Han erfarede dog hurtigt at munkene af og til var udsat for overfald fra røvere, så han sammensatte 18 forskellige øvelser, som havde til formål at styrke munkenes fysiske og mentale tilstand og samtidig sætte dem i stand til at forsvare sig overfor deres fjender.

Øvelserne vandt hurtigt indpas blandt munkene og udvikles senere til 170 øvelser, som kom til at danne grundlaget for Shaolin-baseret kampkunst. 

Munkene udviklede bland andet øvelserne ved at studere forskellige dyrs angrebs- og forsvarsbevægelser.

Bevægelserne fra de forskellige dyregrupper blev senere i det 13. århundrede, systimatiseret af munken Chiao Yuan fra Shaolin klosteret, som dannede fem hovedgrupper, der blandt andet indgår i Shuri ryu stilen.

 

 

Tilmelding

Vil du have en gratis prøvetime eller ønsker du at melde dig ind i klubben. Skriv til os i dag kontakt os direkte

Bliv en del af klubben

Når du har tilmeldt dig, sender vi indmeldelsesblanket og information om betaling. Blanketten afleverer du til den første træning i klubben

.

Tak for din henvendelse

Vi er glade for at du kontaktede os – vi vender tilbage hurtigst med en indmeldingsblanket til dig

Hvorfor Esbjerg Shuri Ryu Karate? hør Sejr og Jonathan fortælle